De Stichting Groenbehoud Almere wil alle parken, bossen, groenstroken en andere groenvoorzieningen in Almere groen houden. In eerste instantie richtte de stichting zich primair op de Meridiaan. Hoewel de woningbouw daar grotendeels werd voorkomen zijn we nog steeds bezig om van de Meridiaan een kwalitatief mooier park te maken.

 

Een tweede activiteit betreft het sportpark Buitenhout. Dat sportpark voorkomen is helaas niet gelukt. Wel zijn de tennisbanen uit het plan door de Raad van State geschrapt. De stichting begeleidt op dit moment een werkgroep die met de gemeente overlegt over de verdere invulling en aankleding van de eerste fase van het sportpark (de hockeyvelden).

 

De stichting heeft zich bij de behandeling van het bestemmingsplan verbreding A6 uitgesproken om de compensatie voor de bosranden die daarvoor gekapt zullen worden te realiseren in het verlengde van het Buitenhout (tussen Lage Vaart en Rijksweg, tegenover Regenboogbuurt en Eilandenbuurt). De wethouder had teogezegd dat te zullen meenemen, maar dat is niet gebeurd. Na wat speurwerk bleek de compendatie door de provincie te zijn geregeld en bestemd om te gebruiken in de realisatie van het programma Nieuwe Natuur. Eén van de projecten is Noorderwold/Eemsvallei. Verantoordelijk voor de realisatie van dat project is de Stichting Flevolandschap. Onze wensen t.a.v. de strook tegenover de Regenboogbuurt-Eilandenbuurt zouden daarin gerealiseerd kunnen worden en zijn aan Flevolandschap kenbaar gemaakt. Omdat het project afhankelijk is van de mogelijkheden om gronden in bezit van landbouwers te ruilen voor gronden in bezit van de provincie kent dit project nog veel onzekerheden. Pas eind 2016 wordt verwacht dat er iets van een meer concreet plan is. Wij houden een vinger aan de pols.

 

Bij het groot ondehoud van de buurten in Almere Buiten worden veel bomen gekapt. Dat is helaas in veel gevallen onvermijdelijk omdat veel boomsoorten de soms aanzienlijke verhoging van de bodem niet overleven. Maar de gemeente hanteert vervolgens een beleid dat moet leiden tot zo gezond mogelijke bomen. Ze stelt dat bomen alleen worden geplant in grote plantvakken en niet meer in de bestrating. Met als gevolg dat het aantal bomen in veel straten fors verminderd en soms tot nul wordt gereduceerd. De stichting is het met deze eenzijdige benadering niet eens. Wij vinden dat bomen in de straten veel bijdragen aan de gezondheid en het woongenot van de bewoners en vragen van de gemeente ook die aspecten in hun beleid mee te nemen. Tot nog toe zonder resultaat. We hopen dit onderwerp binnenkort op de raadsagenda te krijgen en zullen ook concrete voorstellen op de motiemarkt indienen.

 

Zodra andere parken of groenvoorzieningen bedreigd worden kan deze pagina gebruikt worden om daar meer informatie over te geven. Een groep bewoners die wil strijden voor groenbehoud in hun directe omgeving kan zich in dat geval melden bij de Stichting Groenbehoud Almere en kan deze site gebruiken om te communiceren.