Stichting Groenbehoud Almere

Kamer van Koophandel: 39098202


Algemene vragen en opmerkingen kunt u sturen via het contactformulier: http://www.groenbehoudalmere.nl/index.php?page=contact

 

Bestuur:

voorzitter Henk Oostrom  
penningmeester Muriël van der Wal  
secretaris Irma Nikken  
algemeen bestuurslid    
algemeen bestuurslid    
     


 

De Stichting Groenbehoud Almere is op 5 maart 2007 opgericht en heeft de statuten notarieel vast laten leggen. Directe aanleiding voor de oprichting was de presentatie op 17 februari 2007 op het evenemententerrein in Almere Buiten, waarbij de gemeente Almere liet weten in de Meridiaan (Meridiaanpark, havenkom en Bosrandpark) villa’s, flats en eengezinswoningen te willen bouwen.

Een stichting is een rechtspersoon en heeft als voordeel dat de argumenten van de stichting door de gemeente eerder geaccepteerd zullen worden dan die van individuele burgers of groepen burgers. Ook in een juridische procedure zal de Stichting Groenbehoud Almere sneller als belanghebbende gezien worden. Veel individuele burgers of groepen burgers worden in zo’n procedure door de rechter niet ontvankelijk verklaard, omdat ze hun belang bij het groen houden van de parken vaak onvoldoende kunnen aantonen. De Stichting Groenbehoud Almere heeft het groen houden van de groenvoorzieningen in Almere daarom expliciet opgenomen in de doelstelling.

 

De stichting behartigt de belangen van bewoners in Almere, die de groenvoorzieningen in hun leefomgeving graag groen willen houden. Met groenvoorzieningen worden alle gebieden bedoeld die op het moment van oprichting de bestemming groen hebben. Hieronder vallen dus stadparken, buurtparken en bosgebieden in de gemeente Almere die op dit moment geen bouwbestemming hebben. Ook gebieden die vallen onder Staatsbosbeheer en die liggen binnen de grenzen van de gemeente Almere behoren tot het gebied dat de stichting groen en onbebouwd wil houden. De stichting zet zich er voor in om iedere vorm van bebouwing, hetzij in de vorm van woningbouw, hetzij in de vorm van bouw van bedrijfsruimte, in buurtparken, stadsparken en bosgebieden te voorkomen.

 

Hoewel de stichting in eerste instantie opgericht is om bebouwing in de Meridiaan te voorkomen zal de stichting zich blijvend inzetten om alle groenvoorzieningen in Almere te behouden. De gemeente wil immers veel meer parkstroken en bosgebieden in Almere, die nu de bestemming groen hebben, bebouwen. Zo worden ook Buitenhout en de parkzone tussen Oostvaardersbuurt en Sieradenbuurt bedreigd met bebouwing. Groepen vrijwilligers die actief aan de slag willen om hun woongebied groen te houden, kunnen bij de stichting terecht voor steun en advies. Per gebied laten we op deze site zien welke acties er worden georganiseerd.