24-12-2013 - Buitenhout en de politieke markt van 19 december 2013

Vorige pagina

Graag willen we u informeren over het verloop van de politieke markt op 19 december 2013.

In een overvolle rode zaal liepen de emoties hoog op. Er waren maar liefst negen sprekers (8 tegen en 1 voor) die elk vijf minuten spreektijd kregen. Wethouder Peeters en de gemeenteraadsleden waren onder de indruk van de heftigheid van sommige sprekers en van de kwaliteit van de onderbouwing van de presentaties.
Peeters erkende dat de participatie bij de start van het ontwikkelingsplan Sportpark Buitenhout beter had gekund, maar de participatie is formeel volgens de regels verlopen. De bewoners zijn kennelijk verrast met de plannen voor het sportpark en dat spijt hem.
Het feit dat de bouw van het clubhuis al was aanbesteed, voordat de termijn voor het indienen van bezwaren was verstreken, is een normale gang van zaken. In de aanbesteding staat de ontbindende voorwaarde dat de plannen door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden, anders gaat de bouw niet door.

De behoefte aan sport is volgens Peeters voldoende onderbouwd in het rapport. De cijfers over de groei van Almere Buiten (van 55.000 naar 60.000) en de nieuwbouw in Nobelhorst onderbouwen de komst van een nieuw sportpark. Bovendien is de landelijke deelname aan hockey 1,2%, terwijl dat in Almere 0,8% is. Er is dus nog ruimte voor groei.
Het bestemmingsplan is in 1982,1983 en 1985 aangepast. De procedure dat de regels voor de EHS in 2008 meegewogen moeten worden, is projectleider mw. Stassen niet bekend. In het bestemmingsplan staat duidelijk dat er sportvoorzieningen zouden komen. Het schetsje dat de Belangengroep toonde is niet rechtsgeldig. Volgens Peeters hadden makelaars de mensen beter moeten informeren bij de aankoop van een huis.

De gemeenteraadsleden concludeerden dat er wederom forse weerstand tegen de komst van het sportpark is geuit en dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen. De PVV zal een motie indienen, omdat deze partij o.a. actuele cijfers wil zien over de behoefte aan sport in Almere Buiten. Zij vinden het een ondoordacht plan.

Groen Links heeft al eerder vragen gesteld over de participatie en over de EHS en heeft daar teleurstellende antwoorden van de Raad op gekregen. Ook in Provinciale Staten wil Groen Links het onderwerp ter sprake brengen. De partij vindt dat de bewoners goed onderbouwde repliek over het nut en de noodzaak van het sportpark hebben opgesteld en zet vraagtekens bij het bestemmingsplan.
Almere Liberaal vindt de communicatie naar bewoners toe niet acceptabel en wil het plan niet langer steunen.
Het feit dat het sportpark voorziet in een behoefte is voor de andere politieke partijen reden om voor te gaan stemmen.
Als het sportpark doorgaat, hebben bewoners volgens Peeters nog steeds inspraak op drie verschillende terreinen:
-bij het verfijnen van de plannen. De hockey gaat door, maar op termijn kunnen de plannen voor voetbal en tennis op een andere manier worden ingevuld.
- bij het vormen van een beheergroep over het gebruik van de sportvelden en beheer van het clubgebouw.
-bij het bespreken van aanvullende ideeŽn.
Het sportpark krijgt een hoge natuurlijke kwaliteit en er komen volgens Peeters zelfs extra bomen bij!

De bijeenkomst op de Politieke Markt wordt door velen als teleurstellend ervaren. De nieuwe feiten die de Belangengroep heeft aangedragen, worden niet meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Hoe nu verder
Op 9 januari zal in de gemeenteraad de motie van de PVV worden besproken. In de weken erna zal besluitvorming rondom het sportpark plaatsvinden. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, is de volgende stap de Raad van State. Zij gaat zich buigen over het wettelijke kader en of alles volgens de regels is gegaan.
Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u een procedure bij de Raad van State starten, laat het ons dan weten, dan bundelen we de krachten. We kunnen u van informatie voorzien die u aan uw verzekeraar kunt sturen (e-mail: fam.Buitenhout behoudnatuurschoonbuitenhout@live.nl )

De gemeenteraadsvergadering tijdens de politieke markt kunt u terugzien op de website:
http://politiekemarkt.almere.nl/Vergaderingen/Politieke-Markt/2013/19-december/19:00

Meer informatie over de Belangengroep Behoud Natuurschoon Buitenhout
vindt u op:
Website: www.behoudnatuurschoonbuitenhout.nl
Weblog: http://behoudnatuurschoonbuitenhout.blogspot.nl/