16-12-2013 - Sportpark Buitenhout op politieke markt van 19 december

Vorige pagina

Het bestemmingsplan voor het Sportpark Buitenhout staat op de agenda van de politieke markt van donderdag 19 december. Dus kom naar de politieke markt!!

Spreekrecht
Mensen die zienswijzen hebben ingediend hebben dan recht op vijf minuten spreektijd. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer spreektijd, maar dit is gelimiteerd tot maximaal 30 minuten per avond. Zijn er meer mensen die willen spreken, dan kan daar tijdens een volgende politieke markt tijd voor ingeruimd worden.
Als u wilt spreken, kunt u zich van te voren aanmelden bij de griffie (tot 12.00 uur op de dag van de vergadering).
E-mail: raadsgriffie@almere.nl of telefoonnummer: 036 - 539 9995.
[Voorbeeld e-mailtekst]
Aan: raadsgriffie@almere.nl
Onderwerp: Inspreken inzake Raadvoorstel Bestemmingsplan Sportpark Buitenhout

L.S.,

Als indiener van een zienswijze inzake het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout, wil ik graag gebruikmaken van mijn recht om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Dit staat voor 19 december 2013 gepland op de agenda.
Kunt u mijn aanvraag in behandeling nemen en mij laten weten wanneer het definitief bekend is wanneer ik kan inspreken?

Met vriendelijke groeten,

NAAM
ADRES
TELEFOONNUMMER

Geef dus duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer door en geef aan dat u over het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout wilt spreken. De griffie ontvangt wat u wilt gaan zeggen graag digitaal of op papier, liefst vooraf, maar uiterlijk op het moment dat u gaat spreken. Zorg in dat geval voor dat u een extra kopie bij u heeft. Dit om de ingebrachte teksten toe te kunnen voegen bij de besluitenlijst van het onderwerp gevoegd op het raadsinformatiesysteem (RIS), zodat de gemeenteraadsleden deze informatie ook schriftelijk krijgen.

Meer informatie vindt u op de website: http://gemeenteraad.almere.nl/uw-invloed/inspreken/

Niet spreken, toch komen!!
Maar, ook als u niet wilt spreken, willen wij u met klem vragen om naar de politieke markt te komen op donderdag 19 december vanaf 19.00 uur. Hoe meer mensen zich laten zien hoe beter!!!
Denk alstublieft niet dat het een gelopen race is, of… dat er vast wel iemand anders gaat komen. Nee… nu is de tijd en de kans om kenbaar te maken aan degenen die de besluiten nemen, dat u het niet eens bent met de plannen, of met de gang van zaken.
De opkomst in Hommeles in april, heeft de betrokken ambtenaren flink wakker geschud. Men is destijds erg geschrokken van de opkomst, betrokkenheid van de burgers, maar ook van impact van de plannen op de bevolking. Maar… degenen die er echt over gaan, die de besluiten nemen, de politici zelf, waren er destijds helaas niet bij…
Nu wel, en daarom is het van het grootste belang om nu uw stem te laten horen. Of, in ieder geval duidelijk te maken door alleen al uw aanwezigheid, dat u het niet eens bent met de plannen of de gang van zaken in het algemeen.
Dus:

!!Kom naar de politieke markt op donderdag 19 december !!

Maar mocht de gemeente toch besluiten om met deze plannen verder te gaan, dan is de strijd nog niet definitief gestreden. De volgende stap, is namelijk de besluitvorming bij de provincie over het al dan niet toestaan van de gemeentelijke plannen in Buitenhout als EHS-gebied. Ook daar hebben we al een petitie ingediend om de gedeputeerden ook een andere zienswijze te geven. Mocht ook de provincie groen licht geven, dan zullen we onze zaak gaan bepleiten bij de Raad van State.

Het laatste persbericht van de Belangengroep Behoud Natuurschoon Buitenhout kunt u lezen op de website Dichtbij.nl
http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/3259607/onderbouwing-sportbehoefte-in-almere-buiten-deugt-niet.aspx

Op de site van www.groenbehoudalmere.nl kunt u ook een enquete invullen en ons laten weten wat u van de plannen voor het Sportpark Buitenhout vindt.