22-04-2013 - Sportpark Buitenhout

Vorige pagina

Beste donateur van de Stichting Groenbehoud Almere,

Graag willen we u informeren over de bedreiging van het groen in Buitenhout. Deze keer gaat de informatie dus niet over de Meridiaan, maar over het gebied dat ten zuiden grenst aan de Meridiaan.

De gemeente Almere wil op de stadsakkers van Buitenhout (het gebied tussen de Lage Vaart, de Trekweg en de Buitenhoutsedreef) een sportpark realiseren. Het gaat om:
3 kunstgras hockeyvelden
4 kunstgras voetbalvelden
10 tennisbanen
3 clubgebouwen
220 parkeerplaatsen

Veel impact op rust en natuur
Om alle gebruikers toegang te kunnen geven moet de Trekweg verbreed worden. Bovendien zullen er licht- en geluidsinstallaties geplaatst worden op de velden. Dit betekent het einde van een klein en rustig stukje natuur in onze directe woonomgeving.

Als u meer over deze plannen wil weten is het verstandig om woensdag 24 april tussen 18.30 en 20.30 de informatie bijeenkomst van de gemeente te bezoeken in het ROC Hommeles (Straat van Florida 1, Almere Buiten).

Hoewel de gemeente het ontwerpplan al op 4 april 2013 heeft goedgekeurd, kunt u nog een zienswijze indienen op de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat kan tot en met 29 april 2013.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Sportpark Buitenhout.

Als u uw zienswijze mondeling in wilt dienen, kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/team Ruimte op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van team Ruimte).

De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan Sportpark Buitenhout is in te zien via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure.