16-03-2012 - Nieuwsbrief Stichting Groenbehoud Almere maart 2012

Vorige pagina

Het is al heel lang geleden dat u als lid van Stichting Groenbehoud Almere (SGA) een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. De tijd vliegt voorbij, maar tegelijkertijd is er niet veel opzienbarend nieuws geweest. Toch wil SGA weer zeer regelmatig met een nieuwsbrief gaan komen. Geen nieuws is ook nieuws tenslotte. Het zullen geen ellenlange epistels worden. Maar korte en bondige nieuwsfeiten omtrent het behoud van ons Meridiaanpark.

De laatste stand van zaken

Nog geen wijziging van bestemmingsplan
De bedoeling was dat de gemeente na het ontwikkelingsplan het
bestemmingsplan voor het gebied zou aanpassen. Zonder aanpassing van het
bestemmingsplan kan er immers helemaal niet gebouwd worden. Hiervoor zijn
vaste procedures waarbij belanghebbenden ook nog bezwaar kunnen indienen.
Tot nog toe heeft de gemeente nog geen procedure gestart voor wijziging van
het bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat de woningmarkt last heeft van
crisis. Het college twijfelt of het nu verstandig is om grond uit te geven
aan projectontwikkelaars voor bebouwing, omdat de opbrengst nu onzeker is.

De Stichting Groenbehoud Almere (SGA) houdt hierover contact met de gemeente. De
gemeente heeft toegezegd belanghebbenden te informeren over de stand van
zaken en de te volgen procedure zodra er duidelijkheid is over woningbouw.
Pas na aanpassing van het bestemmingsplan kan men starten met de
investering in de Meridiaan. Tot die tijd wordt er niet geïnvesteerd in de
Meridiaan, maar alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Even geen contributie

Zoals gezegd is er in de afgelopen periode weinig gebeurd. Het bestuur heeft ook niet echt op de bres hoeven springen. Er zijn dan ook nagenoeg geen kosten gemaakt. Er is voor het jaar 2011 dan ook besloten geen contributie á €15,00 per huishouding te heffen. Vooralsnog is dat besluit ook genomen voor 2012. Mochten er heftige voorvallen zijn of te voorzien dan zal het bestuur SGA alsnog besluiten contributie 2012 te heffen of een ruimere vrijwillige donatie te vragen aan haar leden.

Bestuur

Binnen het bestuur zijn er wat wisselingen van de wacht gedaan. Dick Pouw heeft zijn bestuursfunctie neergelegd, omdat hij drukke bezigheden elders heeft en het niet meer te combineren viel. Daarentegen zijn Irma Nikken en Mirjam Kerkwijk als bestuurslid toegetreden. Het bestuur ziet er inmiddels als volgt uit:
Maurice de Zwart (voorzitter)
Jody Kerkwijk (vice-voorzitter)
Mirjam Kerkwijk (bestuurslid portefeuille communicatie)
Muriël van der Wal (Penningmeester)
Irma Nikken

Website, poll en Twitter

SGA heeft een nieuwe website. Het bestuur heeft veel inspanning verricht om de website online te krijgen. Het resultaat mag er wezen. Neem maar een kijkje www.groenbehoudalmere.nl en vul onze poll in!

Volg ons ook op Twitter via @SGA6

Enquête

SGA heeft op de nieuwe website een pollfunctie. Hier de laatste enquête.
Wat vindt u van het groot onderhoud dat eind vorig jaar heeft plaatsgevonden in de Meridiaan tussen de Maandenweg en de Scouting/Jeugdland?
1. De Gemeente Almere heeft dit duidelijk naar de omwonenden gecommuniceerd
2. De werkzaamheden zijn conform de informatie van de Gemeente uitgevoerd
3. Er is tijdens de werkzaamheden voldoende toezicht gehouden op de uitvoering ervan
4. Ik ben tevreden over het resultaat van de werkzaamheden.
Doe mee aan de Landelijke opschoondag!
Zaterdag 17 maart is de landelijke opschoondag. Trek uw oude kloffie aan en trek met elkaar park en bos in om de boel eens grondig op te schonen. U een lekker gevoel na een week hard werken en buitenlucht te snuiven en de natuur in uw directe omgeving staat er na de opschoondag fris en vrolijk bij. U kunt daar dan ook weer van genieten. Wat let u, doe eens gek en doe mee.