01-02-2018 - Oproep beheergroep Buitenhout Sportpark

Vorige pagina

Het gebiedskantoor Almere Buiten is op zoek naar betrokken leden voor de beheergroep Sportpark Buitenhout. Dat hoeven niet alleen betrokken bewoners van de Oleanderstraat, de Jasmijnstraat en de zijstraten daarvan te zijn. Ook personen die op een min of meer regelmatige basis in het Buitenhout vertoeven zijn welkom. Doel is te komen tot een groep van 4-5 personen. De groep, die nu bestaat uit 3 personen waarvan er in elk geval 1 door zal gaan, is tot nu toe slechts één keer bij elkaat geweest. Ook in de toekomst zal het aantal bijeenkomsten beperkt zijn tot 2, hoogstens 3 per jaar.

Onderwerp van gesprek is niet alleen het nu bestaande deel van het sportpark maar ook de inrichting van het gebied er om heen. En in de toekomst de realisatie van meer sportvoorzieningen als daar concrete plannen voor worden opgesteld.

Belangstellenden kunnen zich per email melden bij Carla Vriend, programma medewerker bij het gebiedskantoor Buiten, email: cevriend@almere.nl .
U kunt zich ook opgeven, of nadere vragen stellen, bij stichting.groenbehoudalmere@gmail.com .

Met vriendelijke groeten,
Henk Oostrom