16-11-2017 - Ontbinding van de Stichting

Vorige pagina

In het afgelopen jaar zijn verschillende pogingen ondernomen om de al bestaande vacatures in het bestuur in te vullen. Jammer genoeg zonder succes. De aankondiging van het vertrek van twee van de drie nog resterende bestuursleden kwam niet geheel onverwacht. Maar het probleem van gebrek aan bestuurskracht werd daardoor wel verergerd.
Onze hernieuwde pogingen om nieuwe bestuursleden te vinden hebben uiteindelijk slechts één kandidaat opgeleverd. Niet genoeg om verder te gaan. Ook niet omdat de Stichting niet de enige organisatie is die problemen ondervindt bij het invullen van bestuursfuncties.

Op de vergadering van het bestuur van 13 november 2017 hebben wij daarom helaas moeten besluiten over te gaan tot 'ontbinding van de Stichting'. De formele term die gebruikt wordt als een stichting ophoudt te bestaan.

Het batig saldo van de Stichting zal worden overgemaakt naar Flevolandschap met het verzoek dit te bestemmen voor de realisatie van het project Noorderwold-Eemsvallei. Een stuk nieuwe natuur aan de grens van Almere-Buiten / Almere Hout.

Donateurs die geld op onze bankrekening storten via een periodieke overschrijving verzoeken wij dringend deze te stoppen. Bij het opheffen van de Stichting zal ook onze bankrekening worden opgeheven.

In deze allerlaatste nieuwsbrief danken wij iedereen die ons de afgelopen ruim 10 jaar heeft gesteund bij ons streven om Almere zo groen mogelijk te houden. Wij hopen dat het college van B&W, hun ambtenaren en de gemeenteraad er van doordrongen blijven dat de inwoners van Almere (veel) groen heel belangrijk vinden.