21-10-2017 - Einde van de Stichting?

Vorige pagina

Ruim een jaar geleden zijn drie bestuursleden vertrokken en is het bestuur van de Stichting gehalveerd. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft daarna helaas niets opgeleverd.
Nu geven van de overgebleven drie bestuursleden er twee aan op afzienbare termijn hun functie te willen neerleggen. Maar met één bestuurslid kan de Stichting echt niet langer functioneren.

Als er zich op korte termijn (twee weken) geen kandidaten voor een bestuursfunctie bij de Stichting aanmelden rest het huidige bestuur geen andere mogelijkheid dan de Stichting op te heffen.

Meer informatie over de bestuursfuncties vindt u op http://www.groenbehoudalmere.nl/index.php?page=nieuws&id=18
Maar wat daar staat is geen wet: iedereen met een goede (groene) instelling, een gezond verstand en een heel klein beetje vrije tijd kan binnen de Stichting een bestuursfunctie vervullen.

Meld je dus aan via het contactformulier op onze website http://www.groenbehoudalmere.nl/index.php?page=contact .

Anders is de volgende nieuwsbrief onze allerlaatste...

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Groenbehoud Almere.