04-05-2017 - De Regenboogbuurt heeft hulp nodig!

Vorige pagina

De Stichting Regenboogbuurt (opgericht 27 januari 2017) heeft hulp nodig! Lees daarom goed het onderstaand bericht. Woont u in de Regenboogbuurt, draagt u de buurt een warm hart toe of wilt u helpen er voor te zorgen dat het specifieke groene karakter van de buurt niet wordt aangetast, meldt u dan aan bij het in het bericht genoemde mail-adres.

=======================================================================================
Bericht van de Stichting Regenboogbuurt:

Doel van deze Stichting – zonder winstoogmerk – is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij de inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

We verzamelen daarom informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen, en bij de voorbereiding op het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente in 2018 gepland is. We bouwen aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen. Via de website www.regenboogbuurt.nl en activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en te delen.

Dat is een beste klus!

Hierbij kunnen we elke hulp gebruiken.

De gemeente heeft vanaf 1 januari 2018 groot onderhoud gepland. Ze heeft Stichting Regenboogbuurt laten weten dat daarbij natuurlijk ruimte is voor bewonerswensen, maar dat het originele inrichtingsplan het uitgangspunt zal zijn.
Daarom willen we graag, aan de hand van het beplantingsplan uit 1992 en een aantal andere stukken uit die tijd met bomen, struiken en hagen, destilleren wat toen de bedoeling was. Dat is werk.
Ook willen we graag, aan de hand van een A0 formaat kaart uit 2017 met bomen, en informatie over struiken en hagen die de gemeente ons nog gaat aanleveren, inventariseren wat er nu staat. Dat is ook werk.
We willen de resultaten presenteren in een InfoTent tijdens de Zomerbazaar Regenboogbuurt, die op 24 juni van 13.00 tot 17.00 op het Hennahof zal plaatsvinden.

Draagt u het bijzondere samenspel van de kleuren op de bebouwing en op de beplanting in de Regenboogbuurt een warm hart toe, wilt u er actief aan bijdragen dat dit behouden kan blijven? Laat het ons weten! U kunt ons vinden op www.regenboogbuurt.nl en bereiken via info@regenboogbuurt.nl

Samen kunnen we meer!

Met vriendelijke groet,
Stichting Regenboogbuurt,
Diana van Diepen, secretaris

============================================================================================