12-10-2016 - Schrijf mee aan het bomenkader!

Vorige pagina

De themawandelingen die plaats vonden n.a.v. het door de gemeente op te stellen bomenkader zijn achter de rug. De informatie die de gemeente tijdens die wandelingen heeft opgeschreven is samengevat op de website www.almere.nl/bomenkader .
Maar lang niet alles is gezegd en lang niet alles wat is gezegd is ook opgeschreven. U kunt zelf ook uw mening over de diverse thema's kwijt op het forum van de genoemde website. Of nog beter: volg deze link: https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/bomenkader/forum-bomenkader/ .

U kunt daar nog reacties en meningen kwijt tot 16 oktober. Wacht niet te lang; reageer snel! En vooral doen, dan telt uw mening ook nog mee.

Bestuur Stichting Groenbehoud Almere.