25-09-2016 - Over bomen gesproken.

Vorige pagina

Als het huidige bomenbeleid van de gemeente niet verandert zullen er in Almere heel veel bomen verdwijnen. In Almere Buiten alleen al staan/stonden 10.000 bomen in de bestrating. Bij groot onderhoud worden/zijn die gerooid en er komt niets voor in de plaats. Het college van B&W heeft toegezegd voor het einde van het jaar een nieuwe beleidsnota, het zogenaamde 'Bomenkader', aan de gemeenteraad voor te leggen. En, heel vooruitstrevend, iedereen kan daar over meepraten. Tijdens een aantal Themawandelingen en een Dialoog met de stad. Meer informatie en de mogelijkheid om u voor deze activiteiten aan te melden vind u op https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/bomenkader/ .
Natuurlijk zal ook de Stichting deelnemen. Maar hoe meer voorstanders onze ideeŽn uitdragen, hoe groter de kans dat deze ook in het bomenkader terecht komen. Dus meld u aan!

Op onze oproep voor nieuwe bestuursleden hebben wij tot nu toe geen reacties ontvangen. Dat is jammer, want het zal er toe leiden dat we onze activiteiten zullen moeten verminderen en misschien ooit zullen moeten stoppen. Als u zelf absoluut geen belangstelling hebt of er niet een klein beetje tijd voor kan vrijmaken, kijk dan eens rond in uw familie-, vrienden- of kennissenkring. Stuur deze mail door. Misschien is er buiten de kring van onze nieuwsbriefklanten wel iemand die zich hiervoor wil inzetten. Meer informatie over de bestuursfuncties is te vinden op http://www.groenbehoudalmere.nl/index.php?page=nieuws&id=18 .

Tenslotte nog dit: tijdens het doorspitten van meer dan 2500 mails met spam zijn er een beperkt aantal afmeldingen en wijzigingen in email adressen gevonden. Die zijn als het goed is nu verwerkt. Maar niet uitgesloten kan worden dat daarbij iets over het hoofd is gezien. Als u nog steeds mail ontvangt of de mail op een verkeerd adres ontvangt geef de wijziging dan direct door aan stichting.groenbehoudalmere@gmail.com . Of maak gebruik van het contactformulier op onze website. Direct antwoorden op deze mail kan helaas niet en de link onder aan deze mail lijkt ook niet altijd goed te werken.

En natuurlijk zijn ook andere reacties, zoals aanmeldingen voor een bestuursfunctie, zeer welkom op stichting.groenbehoudalmere@gmail.com .

Met vriendelijke groeten,
Stichting Groenbehoud Almere.