07-05-2016 - Groenbehoud op de Motiemarkt

Vorige pagina


Op 10 mei vindt in het stadhuis weer een motiemarkt plaats. Daarop kunnen Almeerders of Almeerse organisaties ideeŽn in de vorm van een motie presenteren. De bedoeling is zoveel mogelijk raadsleden achter die motie te krijgen zodat ze hem in de gemeenteraad presenteren, bespreken en (hopelijk) aannemen.

De stichting Groenbehoud Almere heeft na de vele meldingen over kaalslag in de wijken die aan groot onderhoud toe zijn of waarin dat onderhoud al heeft plaatsgevonden een motie opgesteld om daar een einde aan te maken. Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op het voorkomen van het kappen van bomen. Dat is helaas vaak noodzakelijk. Maar we zijn van mening dat daarna weer nieuwe bomen moeten worden geplant. En dat blijft nu veel te vaak achterwege waardoor het bomenbestand in de directe woonomgeving fors wordt gereduceerd of dreigt te worden gereduceerd.
Ervaring heeft geleerd dat bezwaren tegen deze reductie worden afgehandeld door de opstellers of uitvoerders van de plannen. Die zijn bepaald niet als onafhankelijk te kwalificeren. Onderdeel van de motie is daarom ook dat er een volledig onafhankelijke bezwarencommissie komt die de bezwaren van bewoners serieus neemt.

De motiemarkt op 10 mei vindt plaats van 19 tot 21 uur en is publiek toegankelijk. U bent ook welkom.

De motie zelf kunt u lezen in de bijlage bij het nieuwsbericht over de motiemarkt op onze website www.groenbehoudalmere.nl.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

N.B. Het is niet mogelijk te antwoorden op deze mail. Als u wilt reageren stuur dan een mail aan stichting.groenbehoudalmere.nl