05-05-2016 - Bestuursleden gezocht!

Vorige pagina


Als gevolg van een voorgenomen verhuizing en drukke werkzaamheden worden over enige tijd de functies van voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid vacant. De profielen voor deze functies zijn te lezen onder het nieuws op onze website www.groenbehoudalmere.nl.

In het kader van de huidige/laatste ontwikkelingen rondom de Meridiaan en het kapbeleid van de Gemeente Almere in woonwijken is het van het grootste belang dat de activiteiten van Groenbehoud Almere worden voortgezet. Nieuwe bestuursleden zijn dus hard nodig.

Als u bij het lezen van dit bericht en na het lezen van de profielen denkt: "dit is iets voor mij" stuur dan direct een email naar stichting.groenbehoudalmere@gmail.com. Wij nemen dan snel contact met u op!

Ook als u in eerste instantie alleen wilt bekijken of dit iets voor u is: gewoon die mail sturen. Kom eens met één of meer van de bestuursleden praten. U kunt altijd in een later stadium besluiten of u tot het bestuur wilt toetreden en misschien uzelf kandidaat wilt stellen voor de functie van voorzitter of secretaris.
 
Gemiddeld vergadert het bestuur 3-5 maal per jaar. Wij zijn vooral op zoek naar bestuursleden die ook wat van hun tijd kunnen en willen steken in activiteiten gerelateerd aan onze werkgebieden (zie betreffende pagina op onze website). Dit kan bijvoorbeeld het schrijven van een stukje of een brief behelzen of overleg met één of meer vertegenwoordigers van de gemeente of een andere organisatie.

Let op: bestuursfuncties bij de Stichting zijn onbezoldigd. De beloning zit vooral in het bereiken van ons doel: het groen houden van Almere! Wordt u ook blij van al het groen om u heen en wilt u helpen dit te behouden? Help ons en de stichting naar de toekomst toe!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.