14-11-2017 - Stichting Groenbehoud Almere wordt ontbonden.

Vorige pagina

In het afgelopen jaar zijn verschillende pogingen ondernomen om de bestaande vacatures in het bestuur in te vullen. Zonder succes. De aankondiging van het vertrek van twee van de drie resterende bestuursleden kwam niet geheel onverwacht. Hernieuwde pogingen om bestuursleden te vinden hebben uiteindelijk slechts één kandidaat opgeleverd. Niet genoeg om verder te gaan. Ook niet omdat de Stichting niet de enige organisatie is die problemen ondervindt bij het invullen van bestuursfuncties.

 

Op de vergadering van het bestuur van 13 november 2017 is daarom besloten over te gaan tot 'ontbinding van de Stichting'. Dat is de formele term die gebruikt wordt als een stichting ophoudt te bestaan.

 

Binnen afzienbare tijd zal ook deze website verdwijnen.

 

Wij danken iedereen die ons de afgelopen ruim 10 jaar heeft gesteund bij ons streven om Almere groen te houden.