27-10-2016 - Ontwikkelingen Meridiaan

Vorige pagina

Tijdens het bewonersplatform op 26 oktober werden kort de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. Die wijken nauwelijks af van de in maart op de inloopbijeenkomst getoonde plannen.

 

Nieuw is wel dat de Stichting Stad en Natuur zich heeft teruggetrokken uit de plannen voor de Warmoezerij. Gevolg daarvan is dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling het gebied (grenzend aan het speeleiland) besloten heeft met deze plannen te stoppen.

Zij willen dit deel van de Meridiaan nu overdragen aan de Dienst Stedelijk Beheer zodat die het kan betrekken bij de kwaliteitsimpuls. Dat wil deze dienst best wel. Er zijn door omwonenden ook al ideeën aangedragen voor dit stukje Meridiaan. Maar DSO heeft bij de beoogde overdracht geen budget inbegrepen, En het budget voor de kwaliteitsimpuls heeft geen ruimte voor de ontwikkeling van dit stuk. Het financiële probleem wordt nu neergelegd op de bordjes van de twee voor deze diensten verantwoordelijke wethouders (Herrema en Huis). Voorlopig afwachten dus. En actie voeren als blijkt dat er met dit deel niets gebeurd.

 

Ook werd duidelijk dat er nog steeds geen oplossing is bedacht voor fietser of scooters die de lange loper gebruiken. Wij gaan nog wat suggesties aandragen. En suggestie van lezers zijn vanzelfsprekend ook heel welkom.

 

Die lange loper is nu al voor het grootste deel gerealiseerd. De uitvoering van de overige plannen, voornamelijk groen, zal nog geruime tijd in beslag gaan nemen. Maar toegezegd is dat de Meridiaan tijdens het werk toegankelijk blijft. Afsluiting zal altijd beperkt zijn tot die delen waar daadwekelijk activiteiten plaatsvinden.