04-09-2016 - Voortgang Sportpark Buitenhout

Vorige pagina

Als de gemeente de afgegeven planning had gehaald zouden nu de eerste trainingen voor de leden van de MHC (Mixed Hockey Cluc) Buitenhout plaatsvinden. Dat wordt dus was later. Het was de bedoeling dat eind augustus de eerste twee van de drie velden gereed zouden zijn. Het derde veld wordt pas later gerealiseerd. Het wordt nu tijdelijk verhard zodat het bouwverkeer voor het geplande gebouw er over kan en voor de plaatsing van bouwkeet en tijdelijke verkleedruimten voor de leden van de MHC. De uiteindelijke oplevering van het gehele complex (drie velden, gebouw en parkeervoorzieningen) zal plaatsvinden medio 2017. 
 
In eerste instantie zullen de velden voornamelijk gebruikt worden voor de training van de jeugd. Met de verwachte groei van het aantal leden zal de trainings en speelintensiteit de komende jaren toenemen. Voornamelijk in de avonden en overdag in de weekenden.
 
In afwijking van de oorspronkelijke plannen is besloten de verlichting van de velden te voorzien van LED-armaturen. Die hebben als voordeel (naast een laag energieverbruik) dat ze bijna al het licht recht omlaag stralen en er dus veel minder hinderlijk strooilicht zal zijn. Ook wordt het gebouw direct al voorzien van zonnepanelen om het energievriendelijker te maken.
Tenslotte zal de aarden wal rondom het complex (die nog aangelegd moet worden) uiteindelijk 180cm hoog worden. Hoger dan de door ons gevraagde 150cm en de oorspronkelijk geplande 120cm. Op de aarden wal is nog steeds een begroeiing met een uiteindelijke hoogte van 4 meter voorzien. Voor wandelaars en bewoners zal er dus vrij weinig van dit deel van het sportpark te zien zijn.