05-05-2016 - Groenbehoud op de Motiemarkt

Vorige pagina

Op 10 mei 2016 wordt er op het stadhuis van de gemeente weer een motiemarkt gehouden. Daarop kunnen bewoners en organisaties in de vorm van een motie hun ideeën of wensen aan de raadsleden kenbaar maken. Bedoeling is natuurlijk dat voldoende raadsfracties de motie omarmen en deze in de raad formeel aannemen.

 

De stichting Groenbehoud Almere heeft na de vele meldingen over kaalslag in de wijken die aan groot onderhoud toe zijn of waarin dat onderhoud al heeft plaatsgevonden een motie opgesteld om daar een einde aan te maken. Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op het voorkomen van het kappen van bomen. Dat is helaas vaak noodzakelijk. Maar we zijn van mening dat daarna weer nieuwe bomen moeten worden geplant. En dat blijft nu veel te vaak achterwege waardoor het bomenbestand in de directe woonomgeving fors wordt gereduceerd of dreigt te worden gereduceerd. Ervaring heeft geleerd dat bezwaren worden afgehandeld door de opstellers of uitvoerders van de plannen. Die zijn bepaald niet als onafhankelijk te kwalificeren. Onderdeel van de motie is daarom ook dat er een volledig onafhankelijke bezwarencommissie komt die de bezwaren van bewoners serieus neemt.

 

De motiemarkt op 10 mei vindt plaats van 19 tot 21 uur en is publiek toegankelijk. U bent ook welkom.

De motie zelf kunt u lezen in de bijlage.


Bijlage(n):