18-04-2016 - Aanleg Sportpark Buitenhout van start gegaan.

Vorige pagina

De aanleg van de eerste fase van het Sportpark (de hockeyvelden) is van start gegaan met het aanbrengen van de zandlagen die de grond moeten doen inklinken. Ook deze stap vindt in twee fases plaats. Als de grond voor het eerste veld en het gebouw voldoende is ingeklonken wordt het zand verplaatst naar de twee volgende velden. Voorlopig zullen we bij de wandelingen door het Buitenhout nog wel even tegen het zand aan moeten kijken. 

Zodra we meer weten over het verdere tijdpad voor de realisatie wordt dit bericht aangepast.