18-04-2016 - Kwaliteitsimpuls Meridiaanpark

Vorige pagina

De Stichting Groenbehoud heeft voorafgaande aan het opstellen van het plan uitvoerig en frequent overlegd met de betrokken ambtenaar. Doelstelling van de Stichting was om van de Meridiaan méér park te maken. Veel meer park. Een term die de Meridiaan op dit moment beslist niet verdiend. Helaas na de kwaliteitsimpuls nog steeds niet. Afgezien van het feit dat er (in veel gevallen zonder aantoonbare noodzaak) veel bomen worden gekapt en maar spaarzaam nieuwe worden geplant en langs sommige bosranden besdragende struiken worden geplant die een 'vloeiende overgang' tussen bos en gras moeten bewerkstelligen gebeurt er verder bitter weinig om het gebied een meer parkachtige uitstraling te geven. Daarnaast is het planten van besdragende struiken in zekere zin een nutteloze actie: op sommige plaatsen staan ze al. Geplant door besetende vogels. Wat minder dicht op de bosrand maaien leidt ook zonder kap al tot meer struikgewas. Het geld voor deze nodeloze 'verfraaiing' kan ons inziens beter besteed worden. Binnenkort hebben we weer een gesprek met de gemeente waarin we onze wensen opnieuw naar voren zullen brengen.