» Nieuws archief

14-11-2017 - Stichting Groenbehoud Almere wordt ontbonden.

De pogingen om de bestaande en nieuwe vacatures is het bestuur te vervullen zijn helaas niet geslaagd. Er restte geen andere keus dan de Stichting op te heffen.
» Lees het volledige bericht

13-03-2017 - Bomenkader door de gemeenteraad vastgesteld.

Donderdag 9 maart is door de gemeenteraad het nieuwe bomenkader vastgesteld. Het vervangt de oude bomennota uit 2007. Maar van een wezenlijk ander beleid is helaas geen sprake.
» Lees het volledige bericht

02-12-2016 - Wijzigingen in Bestuur

Per 1 december is het bestuur gewijzigd. Er is een andere voorzitter en ook een andere secretaris. En er zijn nog enkel vacatures....
» Lees het volledige bericht

27-10-2016 - Ontwikkelingen Meridiaan

Op het bewonersplatform (26/10) werden kort de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. Die wijken weinig af van de in maart getoonde plannen. Er was wel nieuws over de Warmoezerij.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Voortgang Sportpark Buitenhout

De voortgang van de realisatie van het hockeydeel van het sportpark Buitenhout vordert, maar nog steeds vertraagd. Het hele complex zal pas medio 2017 gereed zijn.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Motie en Burgeractiviteit

Zowel de door ons op de motiemarkt indiende motie als de ingediende Burgeractiviteit zijn door de gemeenteraad behandeld.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Nieuwe bestuursleden gezocht!

Als gevolg van een voorgenomen verhuizing en drukke werkzaamheden van enkele bestuursleden worden binnenkort een aantal functies binnen ons bestuur vacant. Dus meld je aan!
» Lees het volledige bericht

05-05-2016 - Groenbehoud op de Motiemarkt

Stichting Groenbehoud Almere presenteert een motie over het behoud van bomen in woonwijken op de motiemarkt op 10 mei a.s..
» Lees het volledige bericht

18-04-2016 - Kwaliteitsimpuls Meridiaanpark

21 Maart 2016 heeft de gemeente de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. De Stichting Groenbehoud is behoorlijk teleurgesteld over het plan.
» Lees het volledige bericht

18-04-2016 - Aanleg Sportpark Buitenhout van start gegaan.

Aanleg van de eerste fase van het Sportpark is van start gegaan met het aanbrengen van de zandlagen die de grond moeten doen inklinken.
» Lees het volledige bericht


» Nieuws archief