» Nieuws archief

13-03-2017 - Bomenkader door de gemeenteraad vastgesteld.

Donderdag 9 maart is door de gemeenteraad het nieuwe bomenkader vastgesteld. Het vervangt de oude bomennota uit 2007. Maar van een wezenlijk ander beleid is helaas geen sprake.
» Lees het volledige bericht

02-12-2016 - Wijzigingen in Bestuur

Per 1 december is het bestuur gewijzigd. Er is een andere voorzitter en ook een andere secretaris. En er zijn nog enkel vacatures....
» Lees het volledige bericht

27-10-2016 - Ontwikkelingen Meridiaan

Op het bewonersplatform (26/10) werden kort de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. Die wijken weinig af van de in maart getoonde plannen. Er was wel nieuws over de Warmoezerij.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Voortgang Sportpark Buitenhout

De voortgang van de realisatie van het hockeydeel van het sportpark Buitenhout vordert, maar nog steeds vertraagd. Het hele complex zal pas medio 2017 gereed zijn.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Motie en Burgeractiviteit

Zowel de door ons op de motiemarkt indiende motie als de ingediende Burgeractiviteit zijn door de gemeenteraad behandeld.
» Lees het volledige bericht

04-09-2016 - Nieuwe bestuursleden gezocht!

Als gevolg van een voorgenomen verhuizing en drukke werkzaamheden van enkele bestuursleden worden binnenkort een aantal functies binnen ons bestuur vacant. Dus meld je aan!
» Lees het volledige bericht

05-05-2016 - Groenbehoud op de Motiemarkt

Stichting Groenbehoud Almere presenteert een motie over het behoud van bomen in woonwijken op de motiemarkt op 10 mei a.s..
» Lees het volledige bericht

18-04-2016 - Kwaliteitsimpuls Meridiaanpark

21 Maart 2016 heeft de gemeente de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. De Stichting Groenbehoud is behoorlijk teleurgesteld over het plan.
» Lees het volledige bericht

18-04-2016 - Aanleg Sportpark Buitenhout van start gegaan.

Aanleg van de eerste fase van het Sportpark is van start gegaan met het aanbrengen van de zandlagen die de grond moeten doen inklinken.
» Lees het volledige bericht

18-04-2016 - Bestuur Stichting Groenbehoud zoekt nieuwe bestuursleden!

Als gevolg van een voorgenomen verhuizing en drukke werkzaamheden worden binnenkort een aantal functies binnen ons bestuur vacant. Dus meld je aan!
» Lees het volledige bericht


» Nieuws archief