Nieuws

13-03-2017 - Bomenkader door de gemeenteraad vastgesteld.

Donderdag 9 maart is door de gemeenteraad het nieuwe bomenkader vastgesteld. Het vervangt de oude bomennota uit 2007. Maar van een wezenlijk ander beleid is helaas geen sprake.
» Lees meer

02-12-2016 - Wijzigingen in Bestuur

Per 1 december is het bestuur gewijzigd. Er is een andere voorzitter en ook een andere secretaris. En er zijn nog enkel vacatures....
» Lees meer

27-10-2016 - Ontwikkelingen Meridiaan

Op het bewonersplatform (26/10) werden kort de plannen voor de kwaliteitsimpuls Meridiaan gepresenteerd. Die wijken weinig af van de in maart getoonde plannen. Er was wel nieuws over de Warmoezerij.
» Lees meer

04-09-2016 - Voortgang Sportpark Buitenhout

De voortgang van de realisatie van het hockeydeel van het sportpark Buitenhout vordert, maar nog steeds vertraagd. Het hele complex zal pas medio 2017 gereed zijn.
» Lees meer

04-09-2016 - Motie en Burgeractiviteit

Zowel de door ons op de motiemarkt indiende motie als de ingediende Burgeractiviteit zijn door de gemeenteraad behandeld.
» Lees meer

Poll

Wat vind u van de komst van het Sportpark Buitenhout?
Ik ben er tegen, omdat het sportpark flora en fauna bedreigd.
60.0%

Ik ben tegen, want het is geldverspilling.
20.0%

Ik vind het een goede ontwikkeling. Prima om daar straks te kunnen sporten.
13.3%

Het maakt me niet veel uit. Ik verwacht weinig gevolgen voor de leefomgeving.
6.7%

15 stemmen